Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Regnowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ugregnow.pl

Treść strony

Podatek od nieruchomości na 2022 rok

W roku 2022 obowiązują stawki podatku od nieruchomości z Uchwały Nr XI/61/19 Rady Gminy Regnów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2598,uchwala-nr-xi-61-19-rady-gminy-regnow-z-dnia-29-listopada-2019r-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-stawek-podatku-od-nieruchomosci.pdf

Od 01 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne. Formularze deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości są dostępne na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/.

Terminy składania deklaracji DN-1 wraz z załącznikami ZDN-1, ZDN-2

 • Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane: składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

Terminy składania informacji IN-1 wraz z załącznikami ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3

 • Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia

Terminy płatności:

 • osoby prawne są obowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego  w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia
 • osoby fizyczne- podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Jackowska
 • opublikował: Judyta Szydłowska
  data publikacji: 2021-12-31 11:21
 • zmodyfikował: Judyta Szydłowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-31 11:25

Podatek od nieruchomości na 2021 rok

W roku 2021 obowiązują stawki podatku od nieruchomości z Uchwały Nr XI/61/19 Rady Gminy Regnów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2598,uchwala-nr-xi-61-19-rady-gminy-regnow-z-dnia-29-listopada-2019r-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-stawek-podatku-od-nieruchomosci.pdf

Od 01 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne.

Formularze deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości są dostępne na stronie:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Metryka

 • opublikował: Judyta Szydłowska
  data publikacji: 2021-01-05 10:08

Podatek od nieruchomości na 2020 rok

W roku 2020 obowiązują stawki podatku od nieruchomości z Uchwały Nr XI/61/19 Rady Gminy Regnów z dnia 29 listopada 2019r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2598,uchwala-nr-xi-61-19-rady-gminy-regnow-z-dnia-29-listopada-2019r-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-stawek-podatku-od-nieruchomosci.pdf

 

Od 01 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne.

Formularze deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości są dostępne na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-03 08:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-03 08:42

Podatek od nieruchomości na 2019 rok

W roku 2019 obowiązują stawki podatku od nieruchomości z Uchwały Nr XXVII/160/17 Rady Gminy Regnów z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2064,uchwala-nr-xxvii-160-17-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-stawek-od-nieruchomosci.pdf

 

Nadal obowiązują deklaracje i informacje z uchwały Nr XII/67/2015 Rady Gminy Regnów z dnia 29 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-31 10:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-31 12:01

Wysokość podatku od nieruchomości na 2017 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-20 09:04

W roku 2017 obowiązują załączniki i informacje z roku 2016

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-20 09:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-20 09:05

Wysokość podatku od nieruchomości na 2016 rok

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-22 09:32
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-22 09:32
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-22 09:32
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-01-22 09:32

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-22 09:32

Wysokość podatku od nieruchomości na 2015 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-12 13:09

Wysokość podatku od nieruchomości na 2014 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-08 12:17

Jednocześnie informuje, iż nadal obowiązują formularze z lat ubiegłych

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-08 12:30

Podatek od nieruchomości na rok 2013

Podatek od nieruchomości

- W roku 2013 obowiązują stawki z roku 2012

Podstawa prawna                                                                                                                                           Uchwała Rady Gminy Regnów Nr IX/64/11 w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomości                     

- Nadal obowiązują formularze z lat ubiegłuch

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-10 09:38
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-10 09:41

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek w 2013 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-10 09:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-10 09:52

Podatek od nieruchomości na 2011 rok

W roku 2011 obowiązują stawki podatku od nieruchomości  z Uchwały Rady Gminy Regnów Nr XXXVII/173/10 z dnia 4 listopada 2010r. oraz Uchwała Rady Gminy Regnów z Nr III/18/10 z dnia 30 grudnia 2010r.

Jednocześnie informuje, iż nadal obowiązują formularze z lat ubiegłych

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-03 11:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-03 12:46

Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-03 12:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-03 12:45

podatek od nieruchomości na 2010 rok

W roku 2010 obowiązują stawki podatku od nieruchomości  z Uchwały Rady Gminy Regnów Nr 09/58/07

Jednocześnie informuje, iż nadal obowiązują formularze z lat ubiegłych

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-01-05 08:59
Podatek od nieruchomości 2009

W roku 2009 obowiązują stawki podatku od nieruchomości  z Uchwały Rady Gminy Regnów Nr 09/58/07

Jednocześnie informuje, iż nadal obowiązują formularze z lat ubiegłych

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-12-24 10:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-24 10:54
Podatek od nieruchomosci w 2008 roku

Na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 29 listopada 2007 roku ustala się stawki podatku od nieruchomości na rok 2008.

Uchwała 09/58/07

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-01-05 16:51

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-11-28 15:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-09 22:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12781
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-03 15:10:43