Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Regnowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ugregnow.pl

Treść strony

Podatek od środków transportowych na 2023 rok

W roku 2023 obowiązują stawki podatku od środków transportowych z Uchwały Nr XXXVI/221/22 Rady Gminy Regnów z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

https://www.bip.ugregnow.pl/plik,3762,uchwala-nr-xxxvi-221-22-rady-gminy-regnow-z-dnia-29-listopada-2022-roku-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-stawek-podatku-od-srodkow-transportowych.pdf

Od 01 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne. Formularze deklaracji na podatek od środków transportowych są dostępne na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Jackowska
  data wytworzenia: 2023-01-03
 • opublikował: Judyta Szydłowska
  data publikacji: 2023-01-03 15:14

Podatek od środków transportowych na 2022 rok

W roku 2022 obowiązują stawki podatku od środków transportowych z Uchwały Nr XI/62/19 Rady Gminy Regnów z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2597,uchwala-nr-xi-62-19-rady-gminy-regnow-z-dnia-29-listopada-2019r-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-stawek-podatku-od-srodkow-transportowych.pdf

Od 01 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne. Formularze deklaracji i informacji na podatek od środków transportowych są dostępne na stronie:https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Wyżej wymienione podmioty są obowiązane

 • składać w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 • odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;
 • wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy

Terminy płatności:

Podatek od środków transportowych, , jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Jackowska
  data wytworzenia: 2021-12-30
 • opublikował: Judyta Szydłowska
  data publikacji: 2021-12-31 11:23
 • zmodyfikował: Judyta Szydłowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-26 13:12

Podatek od środków transportowych na 2021 rok

W roku 2021 obowiązują stawki podatku od środków transportowych z Uchwały Nr XI/62/19 Rady Gminy Regnów z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2597,uchwala-nr-xi-62-19-rady-gminy-regnow-z-dnia-29-listopada-2019r-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-stawek-podatku-od-srodkow-transportowych.pdf.

Od 01 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne.

Formularze deklaracji i informacji na podatek od środków transportowych są dostępne na stronie:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/.

 

Metryka

 • opublikował: Judyta Szydłowska
  data publikacji: 2021-01-05 10:21

Podatek od środków transportowych na 2020 rok

W roku 2020 obowiązują stawki podatku od środków transportowych z Uchwały Nr XI/62/19Rady Gminy Regnów z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2597,uchwala-nr-xi-62-19-rady-gminy-regnow-z-dnia-29-listopada-2019r-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-stawek-podatku-od-srodkow-transportowych.pdf

 

Od 01 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne.

Formularze deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości są dostępne na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-03 08:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-03 08:42

Podatek od środków transportowych na 2019 rok

W roku 2019 obowiązują stawki podatku od środków transportowych z Uchwały Nr XXVII/161/17 Rady Gminy Regnów z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych.

https://www.bip.ugregnow.pl/plik,2065,uchwala-nr-xxvii-161-17-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-stawek-podatku-od-srodkow-transportowych.pdf

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-31 10:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-31 10:07

Podatek od środków transportowych na 2017 rok

 • Uchwała w sprawie określenia stawek na 2017 r. (PDF)
  Podatek od środków transportowych na 2017 rok
  W roku 2017 stawka podatku od środków transportowych została uchwalona Uchwałą Nr XI/54/2015 Rady Gminy Regnów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

  Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-01-12 09:41
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2017-01-12 09:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-12 09:41

Podatek od środków transportowych na 2014 rok

W roku 2014 stawka podatku od środków transportowych została  uchwalona Uchwałą Nr XXVIII/157/2013 Rady Gminy Regnów z dnia 21listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-08 12:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-08 12:16

Podstawa prawna

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-08 12:13

Podatek od środków transportu na 2013 rok

W roku 2013 stawka podatku od środków transportowych została  uchwalona Uchwałą Nr XX/111/2012  Rady Gminy Regnów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-10 09:56

Podstawa prawna

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-10 09:57
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-10 09:58

Podatek od środków transportowych na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-11 14:35

Podatek od środków transportowych na 2010 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-01-05 09:03

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-01-05 09:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Rokicka-Bednarek
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-04 00:00
Stawki podatku na 2009 rok

W roku 2009 obowiązują stawki podatku od środków transportowych z Uchwały Rady Gminy Regnów Nr 09/60/07

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-12-24 10:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-24 10:53
Stawki podatku na 2008 rok

Na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 29 listopada 2007 roku ustala się stawki podatku od nieruchomości na rok 2008.

Uchwała 09/60/07

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-01-05 16:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-12 13:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Rokicka-Bednarek
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-02-01 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-11-28 14:57
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-09 22:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6664
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-03 15:14:29