Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Regnowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ugregnow.pl

Treść strony

Stawka podatku rolnego na 2023 rok

W 2023 roku stawki podatku rolnego wynoszą :

 • dla gruntów gospodarstw rolnych – 185,1250 zł z 1 ha przeliczeniowego
 • dla pozostałych gruntów – 370,2500 zł z 1 ha fizycznego

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1 dt

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. 2022 poz. 995)

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne.

Formularze deklaracji i informacji na podatek rolny są dostępne na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Jackowska
  data wytworzenia: 2023-01-02
 • opublikował: Judyta Szydłowska
  data publikacji: 2023-01-03 14:53

Stawka podatku rolnego na rok 2022 rok

W 2022 roku stawki podatku rolnego wynoszą:

 • dla gruntów gospodarstw rolnych – 153,70 zł z 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 q żyta
 • dla pozostałych gruntów – 307,40 zł z 1 ha fizycznego równowartość pieniężną 5 q żyta

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wyniosła 61,48 zł za 1 dt

Podstawa prawna:

 • Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. W sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku na rok podatkowy 2022 (M.P. 2021 poz. 951). Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne. Formularze deklaracji i informacji na podatek rolny są dostępne na stronie:https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/.

Terminy składania deklaracji DR-1 wraz z załącznikami ZDR-1, ZDR-2

 • Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane: składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

Terminy składania informacji IR-1 wraz z załącznikami ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3

 • Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian

Terminy płatności:

 • Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada
 • osoby fizyczne- podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Jackowska
  data wytworzenia: 2021-12-30
 • opublikował: Judyta Szydłowska
  data publikacji: 2021-12-31 11:13
 • zmodyfikował: Judyta Szydłowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-31 11:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12462
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-25 13:56:16