Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Regnowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ugregnow.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentów wsi Annosław, Podskarbice Szlacheckie, Regnów, Nowy Regnów,
Rylsk i Rylsk Duży, gmina Regnów, na fragmencie wsi Regnów i projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Kazimierzów i Podskarbice Królewskie oraz fragmentów wsi: Annosław,
Podskarbice Szlacheckie, Regnów, Rylsk i Rylsk Mały gmina Regnów na
fragmencie wsi Annosław

Na
podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
oraz uchwały Nr XXII/125/05 Rady Gminy w Regnowie z dnia 23 czerwca
2005r, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Annosław, Podskarbice
Szlacheckie, Regnów, Nowy Regnów, Rylsk i Rylsk Duży, gmina Regnów,
oraz uchwały Nr XXII/124/05 Rady Gminy w Regnowie z dnia 23 czerwca
2005r, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Kazimierzów i Podskarbice
Królewskie oraz fragmentów wsi: Annosław, Podskarbice Szlacheckie,
Regnów, Rylsk i Rylsk Mały gmina Regnów, zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach
od 2 czerwca 2006r. do 30 czerwca 2006r. w siedzibie Urzędu Gminy w
Regnowie w godz. 800-1500 . Dyskusja publiczna
nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami zmian planu miejscowego
odbędzie się w dniu 8 czerwca 2006r. w siedzibie Urzędu Gminy w
Regnowie o godz.12oo. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi
należy składać na piśmie do Wójta z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca
2006r.


Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Rokicka-Bednarek
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-22 00:00
Postanowienie o uwarunkowaniach środowiskowych

Postanowienie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwanunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. Budowa przechowalni owoców wraz z przetwórnią,
częścią socjalną przetworni, budynku mieszkalnego II etap, oraz systemu
rozsączkowania wód chłodniczych i zbiornika na nieczystości ciekłe -
usytuowanej na działce nr 17, obręb Annosław gm. Regnów.


Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Rokicka-Bednarek
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-02-06 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-11-29 10:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5173
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-11-29 10:14:51