Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Regnowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ugregnow.pl

Treść strony

Zawarcie małżeństwa w USC

Podstawa prawna:Kodeks rodzinny i opiekuńczy /Dz.U. z 1964r.Nr 9 poz.59 z późn. zm./ Ustawa z dnia 29 września 1986r. – Prawo o aktach stanu cywilnego/tekst jedn. :Dz.U.z 2004r. Nr 161. poz. 1688/

 

Tryb załatwieniaMałżeństwo
może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez
narzeczonych pisemnego zapewnienia że nie wiedzą o istnieniu
okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Z ważnych względów
termin ten może być skrócony.

 Wymagane dokumenty

  • dowód osobisty do wglądu
  • odpis skrócony aktu urodzenia
  • dowód ustania poprzedniego małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała już w związku małżeńskimodpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód albo odpis prawomocnego orzeczenia  rozwodowego odpis skrócony aktu zgonu poprzedniego małżonka
  • pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  • zezwolenie sądu rodzinnego na zawarcie małżeństwa/w przypadku kobiety małoletniej która ukończyla16 lat.

 

Cudzoziemiec
zamierzający zawrzeć związek małżeński oprócz odpisu aktu urodzenia i
złożenia zapewnienia  obowiązany jest złożyć w USC  zaświadczenie o
zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa. Odpis aktu urodzenia i
zaświadczenie muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza
przysięgłego.

 

Opłaty:

Podanie /zapewnienie/     5,00zł.Sporządzenie aktu małżeństwa  -75,00zł.Załączniki /np. dołączane odpisy aktu , odpis wyroku, zezwolenie sądu/ - po 0,50złPodanie o wydanie odpisów skróconych aktu małżeństwa  - 5,00zł.

 

Uwaga:

Przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego /wyznaniowe ze skutkiem cywilnym/wymagane
są te same dokumenty co do ślubu cywilnego. Na podstawie tych
dokumentów kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje zaświadczenie
stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
które dostarcza się duchownemu.

Zaświadczenie  ważne jest 3 miesiące od daty jego wydania.


Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Rokicka-Bednarek
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-01-17 00:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5711
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-11-29 09:43:28