Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Regnowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ugregnow.pl

Treść strony

Na podstawie § 23 i § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.  w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz.1911) jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat (wariant porównawczy), zastawienia zmian w funduszu i informacji dodatkowej. Sprawozdania finansowe są publikowane w terminie do 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek sporządzających sprawozdania.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2019-05-08 10:47
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2019-05-08 10:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4050
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-05-08 10:47:57