Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Regnowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ugregnow.pl

Treść strony

Kadencja 2018-2023

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-15 13:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-15 13:43

Sesje Rady Gminy 2018r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-11 14:37
Zwołanie sesji Rady Gminy - Or.0065-18/07

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zwołuję X Sesję Rady Gminy Regnów, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie qorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (protokół nr IX/2007 z dnia 29.11.2007r.)
 4. Przyjęcie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli na 2008 rok.
 5. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Regnów z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok.
 7. Zmiany w budżecie gminy na 2007 rok – podjęcie uchwały.
 8. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zakończenie posiedzenia.

Sesja Rady Gminy Regnów odbędzie się dnia 27 grudnia 2007 roku (czwartek ) o godz 12.00 w świetlicy Urzędu Gminy.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Rokicka-Bednarek
  data wytworzenia: 2007-12-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-12-20 10:58
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-12-20 11:11

Sesje Rady Gminy

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-23 08:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8972
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-20 13:44:24