Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Regnowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ugregnow.pl

Treść strony

Rejestracja urodzeń

Podstawa
prawna:art.38-46 ustawy z dnia 29 września 1986r. –Prawo o aktach stanu
cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 161 , poz. 1688)

 

Urzędy właściwe do załatwienia sprawy:

 • urząd stanu cywilnego miejsca urodzenia dziecka (sporządzenie aktu urodzenia dziecka) lub
 • urząd stanu cywilnego miejsca zamieszkania rodziców lub jednego z nich (sporządzenie protokołu zgłoszenia urodzenia dziecka i przesłanie dokumentów do właściwego USC celem sporządzenia aktu urodzenia dziecka).

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy;

 • zaświadczenie wystawione przez lekarza lub zakład opieki zdrowotnej t.j. „Zgłoszenie urodzenia noworodka”
 • odpis aktu małżeństwa rodziców dziecka pochodzącego z małżeństwa
 • odpis aktu urodzenia matki dziecka (gdy dziecko urodzone jest przez pannę)
 • odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie/gdy dziecko urodzone jest przez rozwiedzioną.
 • odpis  aktu zgonu męża /dziecko urodzone przez wdowę/
 • dowody osobiste.

Uwaga:

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia jego urodzenia.Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani: ojciec dziecka  albo matka jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala, lekarz lub położna. Rodzice
dziecka mogą  w ciągu 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia
złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego oświadczenie o zmianie
imienia/imion dziecka .


Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Rokicka-Bednarek
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-01-17 00:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-08-31 00:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5715
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-11-29 09:41:49