Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Regnowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ugregnow.pl

Treść strony

Informacja o przystąpieniu Gminy Regnów do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych w 2023 roku

Szanowni Mieszkańcy Gminy Regnów

Wójt Gminy Regnów informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022, poz.  2236) oraz przystąpieniem Gminy Regnów do programu, można składać wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dostępny jest w Urzędzie Gminy w Regnowie, u sołtysów oraz na stronie Gminy Regnów i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Regnowie - w sekretariacie lub pokoju nr 2. Wnioski można również złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Uprawnione do preferencyjnego zakupu paliwa stałego są osoby, którym przyznany został dodatek węglowy lub posiadają pozytywnie rozpatrzony wniosek o jego przyznanie lub osoby które takiego wniosku nie złożyły, ale w centralnej ewidencji emisyjności budynku posiadają zgłoszone źródło ciepła opalane paliwem stałym.

Cena jednej tony paliwa stałego objętego zakupem preferencyjnym nie przekroczy kwoty 2 000,00 zł. brutto.

Złożone wnioski o węgiel podlegać będą weryfikacji. O wyniku weryfikacji Wnioskodawca będzie niezwłocznie informowany drogą telefoniczną lub z wykorzystaniem wskazanej przez niego poczty elektronicznej. Wraz z informacją o pozytywnej weryfikacji wniosku, udzielone zostaną Wnioskodawcy dalsze instrukcje dotyczące wniesienia opłaty za zadeklarowane paliwo stałe oraz jego odbioru.

Informacje o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych można uzyskać:

  • Sekretariat nr tel. 46 813-16-23 wew. 9
  • Sekretarz nr tel. 46 813-16-23 wew. 1,2

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Rokicka-Bednarek
    data wytworzenia: 2022-11-07
  • opublikował: Judyta Szydłowska
    data publikacji: 2022-11-07 13:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 875
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-09 11:14:51