Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Regnowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ugregnow.pl

Treść strony

Stawka podatku leśnego na 2023 rok

W 2023 roku stawka podatku leśnego wynosi – 71,0996 zł z 1 ha fizycznego lasu.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., wynosiła 323,18 zł za 1m³.

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa GUS z dnia  19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.  (M.P. 2022 poz. 996)

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne.

Formularze deklaracji i informacji na podatek leśny są dostępne na stronie:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Jackowska
  data wytworzenia: 2023-01-02
 • opublikował: Judyta Szydłowska
  data publikacji: 2023-01-03 14:51

Stawka podatku leśnego na 2022 rok

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

W 2022 roku stawka podatku leśnego wynosi – 46,6972 zł z 1 ha fizycznego lasu

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r., wynosiła 212,26 zł za 1m³.

Podstawa prawna:

 • Komunikat Prezesa GUS z dnia  20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (M.P. 2021 poz. 950). Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne. Formularze deklaracji i informacji na podatek leśny są dostępne na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/.

Terminy składania deklaracji DL-1 wraz z załącznikami ZDL-1 i ZDL-2

 • osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej do dnia 15 stycznia 2022 r., jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu deklaracje należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Terminy składania informacji IL-1 wraz z załącznikami ZIL-1, ZIL-2 i ZIL-3

 • osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian

Terminy płatności:

 • osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.
 • osoby fizyczne - podatek leśny jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Jackowska
  data wytworzenia: 2021-12-30
 • opublikował: Judyta Szydłowska
  data publikacji: 2021-12-31 11:20
 • zmodyfikował: Judyta Szydłowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-31 11:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18114
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-25 13:54:49