Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Regnowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ugregnow.pl

Treść strony

Rejestracja zgonów

 Podstawa prawna:art.64-68 ustawy z dnia 29 września 1986r.-Prawo o aktach stanu cywilnego/tekst jedn.:Dz.U. z 2004r.Nr 161 poz.1688/Urząd
Stanu Cywilnego w Regnowie sporządza akty zgonów osób, które zmarły na
terenie gminy. W innych przypadkach akt zgonu zgłasza się w urzędzie
stanu cywilnego miejsca tego zdarzenia.
Zgon należy zgłosić w ciągu 3 dni od daty zgonu.

Wymagane dokumenty- karta zgonu wystawiona przez lekarza -dowód osobisty osoby zmarłej -dowód osobisty osoby zgłaszającej /do wglądu/Po sporządzeniu aktu zgonu osoba zgłaszająca zgon otrzymuje 3 odpisy aktu zgonu zwolnione od opłaty skarbowej.

Opłaty skarbowe pobierane w Urzędzie Stanu Cywilnego w RegnowiePodstawa prawna: ustawa z dnia 09 września 2000r. o opłacie skarbowej /tekst jedn. Dz.U. z .2004r Nr 253 poz.2532/-sporządzenie aktu małżeństwa   75,00 zł.-sporządzenie odpisu skróconego aktu 15,00 zł.-sporządzenie odpisu zupełnego aktu   25,00 zł.-wniosek lub podanie 5,00 zł-załączniki do podania po 0,50 zł.-zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 30,00zł.-decyzja dotycząca wpisania zagranicznego aktu do polskich ksiąg  40,00 zł.-decyzja o zmianie nazwiska i imienia/imion/albo nazwiska lub imienia/imion –  30,00 zł. -inne decyzje wydawane w USC 30,00 zł.

 inne czynności urzędu stanu cywilnego 10,00 zł.


Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Rokicka-Bednarek
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-08-31 00:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5193
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-11-29 09:48:21