Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Regnowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ugregnow.pl

Treść strony

Szanowni Mieszkańcy Gminy Regnów !

 

                 Na mocy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 130) ustawodawca dokonał nowelizacji ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Wprowadzony został między innymi przepis art. 28aa* dotyczący sporządzenia i przedstawienia przez wójta radzie gminy do dnia 31 maja każdego roku raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego.

Raport jest podsumowaniem działalności wójta w roku poprzednim i obejmuje w szczególności realizację polityk, programów i strategii, budżetu obywatelskiego i uchwał rady gminy.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą brać udział również mieszkańcy gminy na zasadach określonych w ustawie.

W związku z powyższym uprzejmie informuję o możliwości zgłaszania się mieszkańców Gminy do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy.

Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Gminy Regnów w terminie do dnia 29 maja 2019 r. w godzinach pracy urzędu (7.30-15.30).

W zgłoszeniu oprócz listy poparcia (poparcie podpisami, co najmniej 20 osób) należy podać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie.

                          

                               Wójt Gminy Regnów

                           Mariusz Cheba

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2019-05-30 13:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4380
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-08 10:19:34