Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Regnowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ugregnow.pl

Treść strony

Konkurs na dyrektora ZS w Regnowie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Regnów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Regnowie

1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 • legitymuje się stopniem awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • ukończyła
  studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz
  kwalifikacje do zajmowania stanowiska w danej szkole,
 • ukończyła
  studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs
  kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z
  przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
 • (...)

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,
 • życiorys
  z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności
  informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub
  stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
 • akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego (wraz z uzasadnieniem),
 • (...)

3.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem
zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w
Regnowie”, w terminie 20 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na
adres: Urząd Gminy w Regnowie, 96-232 Regnów.

(...)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Rokicka-Bednarek
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-04-18 00:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-11-29 10:04
Szczegóły w pliku:

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-11-29 10:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6015
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-11-29 10:05:26